A la ou bon pou mwen Segnè

A la ou bon pou mwen Segnè
A la ou bon pou mwen
Mwen ta-p mouri nan peche
A la ou bon pou mwen
Ou te retire-m nan lanmò
Ou mete-m kampe nan la vi
Segnè, Segnè à la ou bon pou mwen.