A la Die nou an gran

A la Die nou an gran
A la gran li gran
Se li min-m ki pi gran
Li pi gran pou tout tan

Li pouse dlo puyisan
Nan la mè rouj
E li di map kondwi ou
sèlman suiv mwen.