Amou sa youn pou lòt

Amou sa amou youn pou lòt,
Men dan la men
Nap ede youn lòt,
Purifye pa se gran amou
Nap mare pye satan avèk amou.


Lamou se drapo
Kap flote nan nanm mwen
Kap flote nan nanm mwen (Bis)
Map leve l wo jiskaske
M-fè le mond konnen
Fè Babilòn konnen,
Laodice konnin
Map leve l wo jiskaske
M fè le mond konnen
Lè Jezu antre an dedan kè mwen.